Platební podmínky

Ceny běžných výrobků a platební podmínky jsou stanoveny obchodní smlouvou s minimální zálohou v hotovosti ve výši 30 % z celkové kupní ceny a při dodání zakázky bude zbytek dohodnuté ceny uhrazen v hotovosti (není-li dohodnuto jinak).

U vybraných druhů zboží je dodávka uskutečněna až po prokazatelném provedení úhrady prostřednictvím převodního příkazu na účet dodavatele nebo hotově.

Odebrané zboží zůstává majetkem dodávající firmy až do úplného zaplacení.

Poskytování slev

Slevy budou poskytovány pří nákupu zboží v celkové hodnotě nad 50,000 Kč následujícím způsobem:

Platba předem, to je po prokázaném připsání na účet dodavatele nejpozději v den dodávky zboží nebo platba v hotovosti 2 %.

Množstevní slevy:

Pokud hodnota zakoupeného zboží v předcházejících 6 měsících včetně právě realizované zakázky přesáhne hodnotu 500,000 Kč - bude na tuto zakázku poskytnutá sleva 2 %.

Pokud hodnota zakoupeného zboží v předchozích 10 měsících včetně právě realizované zakázky přesáhne hodnotu l,000.000 Kč - bude na tuto zakázku poskytnuta sleva 3 %.

Veškeré množství slevy muže odběratel uplatnit pouze, pokud z jeho strany nebyly ve sledovaných obdobích porušeny platební podmínky vůči dodavateli.

Ostatní podmínky a specifika

Firma Zdeněk Urban – výroba umělého kamene. si vyhrazuje právo aktuálních změn tohoto ceníku, které je možno zjistit telefonicky do doby vydání ceníku aktualizovaného.

Výrobky jsou vybaveny atestem MCT spol. s r.o. Pražská 16, Praha 10 - Hostivař, který je možno na vyžádání předložit.

Zakázkové práce

Dle přání zákazníka je možno vyrobit jakýkoli atypický výrobek s povrchem a v barevnosti s ohledem na individuální požadavky zákazníka. Zhotovujeme desky různých tvarů a síly včetně armovaných prefabrikátů.

Dodací lhůty a podmínky

Běžná dodací lhůta je tři týdny až jeden měsíc od obdržení písemné objednávky s ohledem na nutnost dodržení technologických postupů (při atypických vyrobcích se sjedná dodací lhůta obchodní smlouvou individuálně). Zboží je možno odebrat na telefonicky předem dohodnuté adrese buď v sídle či dílnách firmy. Manipulace (paletování) či doprava zboží dle dispozic zákazníka bude přičtena k ceně dodávky.

Obklady a dlažby jsou expedovány na klasických EURO paletách (10 m na paletě) výměnným způsobem.