Doplňkový prodej

Ceník doplňkových výrobků

Výrobek Barva Měrná jednotka Množství Kčs
POOL-SAND ( filtrační písek)
1-2,5 mm
kg
15
290
penetrace 
tranparentní
kg
1
290
silikon transparentní tuba 1 180
písek křemičitý
bílý
kg
1
8
cement
bílý
pytel
25
290
lepidlo FLEX
šedý
kg
25
315

Zeolit - Pool Sand

Pool-Sand  je čistá přírodní sedimentární hornina zeolit. Vynikající vlastnosti mu poskytuje minerál Klinoptilolit.

Pool-Sand je díky své schopnosti  pohlcovat, filtrovat a  pevně vázat nečistoty, tuky a těžké kovy  vhodný jako filtrační materiál do bazénových filtrů. Prostorové uspořádání atomů zeolitu vytváří kanálky a dutiny, v nichž se zachycují látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Tento mikroporézní materiál ve svých pórech zadržuje od dob svého vzniku ionty sodíku a chloru. Ty jsou ve vodním prostředí  schopny na sebe vázat další ionty, čehož využíváme právě ve filtračním procesu.

Při použití materiálu Pool-Sand nepotřebujete žádné technicky (finančně) náročné filtrační zařízení  - postačí Váš pískový filtr.


Pool-Sand má následující mechanismy čištění:

- zachycení fyzických nečistot (viditelné nečistoty v bazénu)

- absorpce znečišťujících látek, díky extrémně velké ploše minerálu

- chemické čištění vody - obsahuje uvnitř své struktury ionty vápníku, magnézia a sodíku.

Při použití materiálu Pool-Sand dojde ke snížení nutné dávky chloru až o 35%, čímž se sníží  zápach a možnosti podráždění očí a pokožky.

Při použití materiálu Pool-Sand výrazně snížíte náklady na údržbu vody ve Vašem bazénu, náklady na nákup čistících prostředků - chlór atd. Úspora energií  jako důsledek méně častého praní filtru a nižší zátěže čerpadel.                      .

Ušetříte energii spojenou se samotnou funkcí filtru vzhledem k vyšší účinnosti zeolitu jako filtračního materiálu.

Při prvním naplnění filtru důkladně propláchněte zpětným průplachem! Pool-Sand je možné zregenerovat. Vyjměte jej z filtrační jednotky a ponořte jej na 24 hodin do 3 - 5 % roztoku vody a kuchyňské soli. Následně jej dobře propláchněte čistou vodou a vložte zpět do filtru.